Emre Kulcanay ve imarpanosu.com 'u Twitter'da takip edin

9 Şubat 2015 Pazartesi

Adalar Belediyesi kentsel dönüşüm için düğmeye bastıAdalar Belediyesi kentsel dönüşüm için düğmeye bastı ve riskli yapı raporu alınması konusunda bir duyuru yayımladı... Peki Büyükada kentsel dönüşüm nasıl olacak? Küçükada kentsel dönüşüm nasıl olacak? Heybeliada kentsel dönüşüm nasıl olacak? Burgazada kentsel dönüşüm nasıl olacak? Kınalıada kentsel dönüşüm nasıl olacak? Adalar Belediyesi, kentsel dönüşüm duyurusunda hangi bilgiler var? İşte cevaplar...

Adalar Belediyesi, İstanbul'un prens adaları olarak bilinen adalarda kentsel dönüşüm için yaptığı duyuru ile düğmeye bastı. Belediye, riskli yapı raporu alınması için kuruma davet yapan açıklamasında riskli yapı raporu alındıktan sonra gelişecek süreci de özetledi. İşte o duyuru...

"Bilindiği üzere Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 31.03.1984 gün ve 234 sayılı Kararı ile Sit Alanları Bütünü ilan edilmiş olan Adalar İlçesinin  1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı; İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.03.2011 tarih ve 3125 sayılı kararı ile değişikliklerle uygun bulunmuş ve 21.09.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmış ve 21.11.2011 tarihinde askı süreci tamamlanarak yürürlüğe girmiştir.

Halen çalışmaları devam eden1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın onanmasının uzun zaman alacak bir süreç olması nedeniyle Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları uygulanması ile alakalı talebimiz üzerine İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan 25.12.2014 tarih, 2346 sayılı kararla;

Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşullarının belirlenmesinin şehircilik ilkeleri ve planlama esasları açısından uygun olmadığı  ifade edilerek ancak can ve mal emniyeti açısından tehdit arz eden riskli yapılarla ilgili olarak onaylı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı koşulları ve ilgili mevzuat doğrultusunda Kurula belediyesince başvurulması durumunda değerlendirilebileceğine karar verilmiştir.

Bu nedenle; can ve mal emniyeti açısından tehdit arz ettiği düşünülen yasal yapılarla alakalı olarak;

Riskli Yapı Raporu alınmak üzere ilgililerinin belediyemize müracaat etmesi,

Riskli Yapı Raporu alındıktan sonra tekrar ilgililerinin belediyemize müracaat ederek, mevcut yapının yasallığı ile alakalı ruhsat ve proje yok ise İmar Kanununun yürürlüğe girdiği 17.01.1957 tarihi öncesi olduğuna dair İlçe Özel İdare yazısı ve rölöve projesi hazırlanarak mevcut durumun aydınlatılmasından sonra Deprem Yönetmeliğine ve 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Notları ve ilgili Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmış mimari, statik projelerin belediyemizce Kurula gönderilmesi,  

halinde İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınacak karar doğrultusunda eski riskli binalar yıkılarak Deprem Yönetmeliğine uygun olarak yeniden yapılabilecektir."