Emre Kulcanay ve imarpanosu.com 'u Twitter'da takip edin

6 Şubat 2015 Cuma

Kadıköy Göztepe Tren İstasyonu Lojman Binası'na otopark yapılacakKadıköy Belediyesi,  Göztepe Tren İstasyonu Lojman Binası'na yapılacak otoparkın imar planını 10 Şubat'ta ilanen askıya çıkaracak. Kadıköy Göztepe Mahallesi 110 pafta, 506 ada 4-5-28-38 parsellerin 1/1000 ölçekli imar planında hangi değişiklikler yapıldı? Kadıköy Belediyesi, Göztepe 110 pafta imar planını ne zaman askıdan indirecek? İşte Kadıköy Göztepe Mahallesi 110 pafta, 506 ada 4-5-28-38 parseller imar planı ve detaylar...

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, 110 pafta, 506 ada, 4-5-28-38 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının 12.12.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından onandığını duyurdu.

Kadıköy Belediyesi, Göztepe 110 pafta, 506 ada 4-5-28-38 parsellerin imar planının 10.02.2015- 11.03.2015 tarihleri arasında belediye binasında askıya çıkarılacağını ilan etti... Detaylar şöyle;

Plan notları

1- Plan tasdik sınırı, Göztepe Mahallesi, 110 pafta, 506 ada, 38 parsel sayılı yerde bulunan Göztepe Tren İstasyonu Lojman Binası'nın yer aldığı kısımda iptal edilen 10m'lik imar yolunu ve 506 ada, 4-5-28 parselleri kapsamaktadır.

2- Otopark ihtiyacı yürürlükteki İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda kendi parseli içerisinde karşılanacaktır.

3- Uygulama aşamasında giriş çıkışlar ve otopark alanları düzenlemeleri konularında Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu kararı alınacaktır.

4- Yola terk işlemleri mer'i plana göre bedelsiz yapılacaktır.

5- Uygulamaya yönelik yapılacak zemin etüt çalışmasının sonucuna göre alandaki mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekmesi halinde teknik müdahaleler yapılacaktır.

6- Açıklanmayan hususlarda mer'i 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu ara bölgesi uygulama imar planı lejandı ve notları ile İstanbul Mer'i İmar Yönetmeliği geçerlidir.

İşte o imar planı;