Emre Kulcanay ve imarpanosu.com 'u Twitter'da takip edin

3 Şubat 2015 Salı

Kira yardımı için işyeri ayni hak sahibinden hangi belgeler istenecek?Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemelerinde başvurular artık belediyelere yapılacak. Peki İstanbul ilçe belediyeleri, kentsel dönüşüm kira yardımı ödemesi başvurusunda hangi belgeleri isteyecek? Örneğin riskli olarak tespit edilen yapıda işyeri bulunan sınırlı ayni hak, intifa hakkı sahiplerinden hangi belgeler istenecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm kira yardımı ödemelerinde İstanbul'da ilçe belediyelerine önemli bir görev verdi. Ocak 2015'ten itibaren kentsel dönüşüm kira yardımı ve taşınma yardımı başvuruları belediyelere yapılacak. Ödemeler, Bakanlık kasasından hak sahiplerinin hesaplarına aylık olarak yatırılacak. Peki belediye, hangi belgeleri isteyecek? Belediye, riskli olarak tespit edilen yapıda işyeri bulunan sınırlı ayni hak, intifa hakkı sahiplerinden hangi belgeleri getirmesini isteyecek?

Kadıköy Belediyesi, istenenen belgeleri yayınladı;

RİSKLİ OLARAK TESPİT EDİLEN YAPIDA İŞYERİ BULUNAN SINIRLI AYNİ HAK (İNTİFA HAKKI) SAHİPLERİNDEN;

1) Başvuru formu (Belediyede verilecek ve doldurulacak)

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı (firmayı temsile yetkili kişilerin)

3) İmza sirküleri ( Firmayı temsile yetkili kişilerin)

4) İntifa hakkını gösteren tapu belgesi ve fotokopisi ,tapu dairesinden alınacak taşınmaza ait güncel
tapu kaydı (1 hafta geçerli tapu takyidat belgesi)

5) Riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda iş yeri bulunduğuna dair adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma üzerine kayıtlı son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon faturası aslı)

6) Riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda iş yeri bulunduğuna dair adres bilgileri ile uyumlu
son üç aya ait bağlı olduğu oda sicil kaydı.

7) Riskli yapı tespit raporu (yetkililerce onaylı)

8) Yıkılan yapılar formu ( Belediyemiz Kensel Yenileme Bürosundan alınacak)

9) Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi
dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı.

10) İş yerinin kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili meslek odasından alınacak yazı.

11) Gerçek/ Tüzel kişiye ait vadesiz T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş ne ait vadesiz (TL) hesap cüzdanı
fotokopisi.

Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin T.C. kimlik numarası
ve hesap numarasının uyumlu olması gerekmektedir.

Aynı şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile hesap
numarası uyumlu olmalıdır.

(Tüm belgelerin aslı ve fotokopisi gereklidir. Belediye telefonu 0 216 542 50 00 -Kira Yardımı
Bürosu)

Vekaletnamede '' 6306 sayılı kanun kapsamında başvuru yapmaya / iş ve işlemleri yürütmeye / Kira
yardımı başvurusu yapmaya '' ibareleri bulunmalıdır.

Kira yardımı için konut ayni hak sahiplerinden hangi belgeler istenecek? İşte listesi...

Belediye, konut ve işyeri sahiplerinden hangi belgeleri isteyecek? İşte cevabı... 

Belediye, kiracılardan hangi belgeleri istiyor? İşte o liste...

Kira yardımı için işyeri kiracılarından istenen belgeler neler?

Emre Kulcanay - Özel Haber