Emre Kulcanay ve imarpanosu.com 'u Twitter'da takip edin

1 Şubat 2015 Pazar

Fikirtepe yürüyorFikirtepe kentsel dönüşüm sürecinde kamulaştırmanın hızlanması ve inşaatların bir an önce başlamasını isteyen Fikirtepeliler, bugün 13:00'de yürüyüşe geçiyor... FİDEM tarafından organize edilen yürüyüş için hazırlıklar tamamlandı. Peki bu yürüyüşten önce neler yaşandı? Fikirtepe yürüyüşü niçin yapılıyor? Yürüyüş talepleri neler? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüyüş öncesi son Fikirtepe açıklaması neydi? Fikirtepe yürüyüşünde hangi sloganlar atılacak? İşte detaylar...Emre Kulcanay - ÖZEL HABER*

Fikirtepe Dumlupınar, Eğitim ve Merdivenköy Mahalleleri (FİDEM) Derneği tarafından organize edilen Fikirtepe yürüyüşü bugün ((1 Şubat 2015, Pazar) saat 13:00'de başlıyor... Dernek binasında hazırlıklar tamamlandı; yürüyüşte açılacak dövizlere bakılırsa yürüyüşte atılacak sloganlar da belli oldu. İşte yürüyüşte en çok dile getirilecek sloganlar;

"Çantacı firma defol"

"Seçim gelir gün gelir sıra bize de gelir"

"Cumhur yürüyor neredesin başkan"

"Fikirtepe burada söz verenler nerede"

"Zengin ettik dediler ekmeğe muhtaç ettiler"

"Artık yeter"

Fikirtepe neden yürüyor? 

Fikirtepelileri sokağa çıkaran kentsel dönüşüm talepleri şöyle;

1- Ruhsat alan firmaların acil olarak maliklere tapularını kontrollü bir şekilde dağıtması,

2- Ruhsat almak için müracaat eden firmalar öncelikle noterden bile olsa maliklerin dairelerini tespit ettirmesi,

3- Bir kaç firmanın imza topladığı bir yapı adasında başkaca bir firmanın az sayıda imzası var ise tapudan bu firmanın şerhlerinin kaldırılması,

4- Firmaların tapuya şerh koydurup adaları kilitlemesinin, adalar üzerinden para kazanılmasının ve çantacılık yapılmasının engellenmesi,

5- Kamulaştırma konusunda karşı öneri ise;

2/3’ü geçen yapı adalarında re'sen tevhid yaparak firmaların inşaat yapabilmesi adına önlerinin açılması işleri çok daha hızlandıracaktır. Bir yandan kamulaştırma işlemleri yapılırken diğer taraftan süreç hızlanacaktır.

Kamulaştırma işlemleri yapılamayacak ise de izale-i şuyu işlemlerinin sisteme koyularak aciliyetle yapılması.

Bakanlık ne diyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, yürüyüş kararının medyada yer almasından sonra bir Fikirtepe açıklaması yaptı ve kamulaştırmada gelinen noktayı özetleyerek bundan sonra yapılacakları sıraladı. İşte Müdürlüğün 29 Ocak 2015 tarihli o son Fikirtepe açıklaması;

FİKİRTEPE'DE SON DURUM

"Fikirtepede ruhsat verdiğimiz ada sayısı 6’ya çıkmıştır. Son olarak 3408 ada 3 parselin yapımcı müteahhit firması Selimoğlu-Pana Grup ŞTİ. Ruhsat verilmiştir. Müdürlüğümüzde incelemesi devam eden 5 adet daha proje bulunmaktadır.

Fikirtepe kentsel dönüşüm riskli alan içerisinde ruhsat almış olan firmalar ile ruhsat almak üzere müracaatta bulunan firmalar maliklere verilecek bağımsız bölümlerin belirlenmesi için sermaye piyasası kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı bir değerlendirme kuruluşu ile anlaştığına dair sözleşmeyi ve maliklerin hisselerini gösterir listeleri il müdürlüğümüze sunmak zorundadırlar.

Riskli alan içerisinde 6306 sayılı kanun kapsamında yapılan iş, işlem ve uygulamaların muaf olduğu vergi, harç ve ücretlere ilişkin olarak çeşitli firmalara verilmiş olan yazılar, o firmaların riskli alanda uygulama yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirildiği anlamı taşımamaktadır. O belge o firma ya da şahsın devlet dairelerindeki işlerinde kanundan yararlanılacak konularda yararlanması anlamındadır.

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm alanında toplamda 57 proje adası bulunmakta olup, 32 proje adasında %90' ın üzerinde anlaşma sağlanmıştır. 12 proje adasında ise %100 anlaşma ağlanarak bu adalardan 6 tanesi ruhsat almıştır. 2/3 çoğunlukla anlaşma sağlanan adaların toplamı 32 olup, tüm bu adalarda uygulama yapmak isteyen firmalar tarafından anlaşma sağladıkları maliklere ilişkin bilgiler Müdürlüğümüze iletilmiş, tüm bu bilgiler Müdürlüğümüzce incelenmiştir.

Dosyaları üzerinde incelemelerde bulunulan 32 adadan, 22 adedinde %90 ve üzeri anlaşma oranı bulunduğu görülmüş, İl Müdürlük Makamının talimatı doğrultusunda anlaşma oranı %90 üzeri olan uygulama adalarından başlanmak suretiyle bugüne kadar:

Anlaşma sağlamamış olan yapı maliklerine acele kamulaştırma işlemlerinin başlayacağı yönünde bildirimlerde bulunulmakta,

Daha sonrasında anlaşma sağlanamayan malikler ve firmalar çağrılmak suretiyle tarafların anlaşmama noktasındaki sorunlarını dile getirmek üzere İl Müdürlük Makamında toplantılar düzenlenmekte,

Toplantılar sonrasında yapılan yeni anlaşmalara ilişkin sözleşmeler ve tapu kayıtları Müdürlüğümüze iletilerek, anlaşmaya hala katılmayan maliklerin güncel listesi acele kamulaştırma başlatılmaktadır,

İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğünce yapılan saha çalışması ile değer tespiti yapılarak acele kamulaştırma talebi mahkemeye iletilmekte idi.

2014 yılı içerisinde bugüne kadar 17 adet yapı adasında maliklere tebligatlar gönderilmiş, 12 yapı adası toplantı düzenlenmiştir. Yapılan bu işlemler sonrasında 2 adet yapı adasında anlaşma oranı %100’e tamamlanmıştır. 5 adet yapı adasında acele kamulaştırma işlemleri başlatılmıştır. Bir takım adalarda anlaşmaya katılmayan maliklerle firmalar arasında sözleşme imzalanmaya devam edilmekte olup, son durumda anlaşamamış maliklerin bilgisinin uygulama yapma talebi bulunan firma tarafından bildirilmesi beklenmektedir. Mahkemeye intikal eden 5 yapı adasından, bir tanesinde Mahkemece bedel tespiti yapılmış ve Mahkeme tarafında kamulatşırmaya ilişkin karar verilmiştir.

FİKİRTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI PROJE ADALARI SAYI

Fikirtepe Dönüşüm Alanında Toplam Proje Adaları Sayısı 57

%100 Anlaşma Sağlanmış Proje Adaları 12

Yapı Ruhsatı Onaylanan Proje Adaları 6

Avan Proje Onayı Sürecinde olan Proje Adaları 8

2/3 Oranını Sağlamış Olan Proje Adaları Sayısı 32

%90 -%99 Arası Anlaşma Sağlanmış Olan Proje Adaları 22

%80 -%89 Arası Anlaşma Sağlanmış Olan Proje Adaları 6

%70- %79 Arası Anlaşma Sağlanmış Olan Proje Adaları 4

Kamulaştırma Tebligatları Gönderilen 20

Uzlaşma Toplantısı Gerçekleştirilen 12

Acele Kamulaştırma İçin Mahkemeye İntikal Eden 5

Buradan da görülüyor ki malikler artık konunun ciddiyetini anlamış ve müteahhit firmalarla çoğunluğa uyarak anlaşma sağlamaya başlamışlardır.

Müdürlük olarak acele kamulaştırma işine süratle devam edilecektir.

Projenin önünü tıkayarak kilitleyerek hiçbir yere varılmaz.

Proje ne kadar erken biterse en çok mülk sahipleri karlı çıkacaklardır. Aynı zamanda Fikirtepe bir kimlik kazanacaktır şehir güzel bir semte kavuşacaktır.

Fikirtepede iş yapan firmalar müdürlüğümüze bir iş programı sunacaklardır ve idaremiz işin seyrini bu iş programına göre takip edecektir. Herhangi bir aksama da ihtaren uyarılacaklardır.

İmza atmayan malikler bir an önce çoğunluğa uyarak sözleşme yapıp projenin önünü açmaları en doğru karar olacaktır. Aksi halde acele kamulaştırma yapılacaktır.

Ayrıca Fikirtepede müşavirlik hizmeti almak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bunu gerçekleştirdiğimizde Fikirtepede bir müşavirlik hizmet birimi bulunacak gerek vatandaşın ve gerekse firmaların problemlerini dinleyerek yasalar çerçevesinde çözüp idareye sunacaktır. Bunun için çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir."

* Emeğe saygı...