Emre Kulcanay ve imarpanosu.com 'u Twitter'da takip edin

3 Şubat 2015 Salı

Kira yardımı için intifa hakkı sahiplerinden istenen belgeler hangileri?Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemesi başvuruları bundan böyle İstanbul'da ilçe belediyelerine yapılacak. Peki belediye hangi belgeleri isteyecek? Belediye, kentsel dönüşüm kira yardımında riskli olarak tespit edilen yapıda konutu bulunan sınırlı ayni hak, intifa hakkı sahiplerinden hangi belgeleri isteyecek? İşte o belgeler...

Kira yardımı başvurusunda; riskli olarak tespit edilen yapıda konutu bulunan sınırlı ayni hak (intifa hakkı) sahiplerinden istenilen belgelerin listesini Kadıköy Belediyesi yayınladı. İşte o belgelerin tamamı....

RİSKLİ OLARAK TESPİT EDİLEN YAPIDA KONUTU BULUNAN SINIRLI AYNİ HAK (İNTİFA HAKKI) SAHİPLERİNDEN;

1- Başvuru Formu (Belediye de verilerek doldurulacak, Konut kiracısı için istenen Başvuru Dilekçesi)

2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

3- İntifa Hakkını gösteren Tapu Belgesi, Tapu Dairesinden alınacak Taşınmaza ait güncel Tapu Kaydı

(1 hafta geçerli Tapu Takyidat Belgesi)

4- Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce onaylı)

5- Riskli olarak tespit edilen Yapının tahliye edildiğine dair eski ve yeni adresi gösteren İl/ İlçe Nüfus
ve Vatandaşlık Müd.alınacak, imzalı-mühürlü adres bilgileri raporu.

6- Yıkılan yapılar Formu ( Kentsel Yenileme Bürosundan alınacak ıslak imzalı- mühürlü)

7- Riskli Yapı Tespit Raporunda verilen adres ile uyumlu olacak şekilde sınırlı ayni hak sahibi adına
kayıtlı (elektrik-su- doğalgaz-telefon hizmetleri ile ilgili ) son üç aya ait fatura.

8- Sınırlı ayni hak sahibine /vekiline ait vadesiz, TL, T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. ye ait Hesap cüzdanı ve fotokopisi alınacaktır.

(Tüm belgelerin aslı ve fotokopisi gereklidir -Belediye telefonu 0 216 542 50 00-Kira Bürosu)

(Vekaletnamede "6306 sayılı Kanun kapsamında başvuru yapmaya/iş ve işlemleri yürütmeye/kira yardımı başvurusu yapmaya" ibareleri bulunmalıdır.)

Belediye, konut ve işyeri sahiplerinden hangi belgeleri isteyecek? İşte cevabı... 

Belediye, kiracılardan hangi belgeleri istiyor? İşte o liste...

Kira yardımı için işyeri ayni hak sahibinden hangi belgeler istenecek?

Kira yardımı için işyeri kiracılarından istenen belgeler neler?