Emre Kulcanay ve imarpanosu.com 'u Twitter'da takip edin

3 Şubat 2015 Salı

Kira yardımı için işyeri kiracılarından istenen belgeler neler?



Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuruları Ocak 2015'ten beri ilçe belediyelerine yapılıyor... Peki belediye, kira yardımı başvurusu için hangi belgeleri istiyor? Belediye, riskli olarak tespit edilen yapıda işyeri bulunan kiracılardan hangi belgeleri getirmesini istiyor? İşte cevabı...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm kira yardımı ve taşınma yardımı başvurularının alınması işlemini İstanbul'da ilçe belediyelerine devretti. Peki belediyeler hangi belgeleri isteyecek? Riskli olarak tespit edilen yapıda işyeri bulunan kiracılar, belediyeye başvuru yaparken hangi belgeleri yanında bulundurmak zorunda?

Kadıköy Belediyesi, o belgelerin listesini yayımladı...

RİSKLİ OLARAK TESPİT EDİLEN YAPIDA İŞYERİ BULUNAN KİRACILARDAN;

1) Başvuru formu (Belediyede verilerek doldurulacak)

2) Nüfus cüzdanı ve fotokopisi (Firmayı temsile yetkili kişilerin )

3) İmza sirküleri (Firmayı temsile yetkili kişilerin)

4) Riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda iş yeri bulunduğuna dair adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma üzerine kayıtlı son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon faturası.

5) Riskli, yapı onay tarihinden önce riskli yapıda iş yeri bulunduğuna dair adres bilgileri ile uyumlu
son üç aya ait bağlı olduğu oda sicil kaydı.

6) Riskli yapı tespit raporu yetkililerce onaylı .

7) Yıkılan yapılar formu (Belediyemiz Kentsel Yenileme Bürosundan alınacak)

8) Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi
dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı.

9) İşyeri kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili meslek odasından alınacak yazı.

10) Gerçek/ tüzel kişiye ait T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.ne ait vadesiz (TL) hesap cüzdanı fotokopisi.

Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin T.C. kimlik numarası
ve hesap numarasının uyumlu olması gerekmektedir.

Aynı şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile hesap
numarası uyumlu olmalıdır.

(Tüm belgelerin aslı ve fotokopisi gereklidir. Belediye telefonu 0 216 542 50 00-Kira Bürosu)

Vekaletnamede '' 6306 sayılı kanun kapsamında başvuru yapmaya ("İş ve İşlemleri
yürütmeye/Kira Yardımı başvurusu yapmaya ") ibareleri bulunmalıdır.


Kira yardımı için belediye hangi belgeleri isteyecek?

Kira yardımı için işyeri ayni hak sahibinden hangi belgeler istenecek?

Kira yardımı için intifa hakkı sahiplerinden istenen belgeler hangileri?

Kira yardımı için kiracılardan hangi belgeler istenecek?

Emre Kulcanay-Özel Haber